Oct.,2023

 • Thứ sáu, 14:27 Ngày 24/05/2024
 • Từ ngày 17/10/2023 đến 19/10/2023 tại Hải Phòng, SCCM phối hợp với FMS, NK Việt Nam tổ chức Hội Thảo với các chủ đề về: 

  Hướng dẫn thiết yếu về QSMS;

  Công tác chuẩn bị và bàn giao công việc dưới tàu;

  Hướng dẫn quy trình nhận dầu sửa đổi;

  Các yêu cầu và cách thực hiện của Rightship;

  Các khuyết khiếm liên quan PSC.

  Hội thảo này không chỉ là cơ hội để chia sẻ kiến thức, mà còn là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và kết nối các Anh em Sỹ quan thuyền viên của SCCM.

  Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thảo.

  Bài viết liên quan